Rotativë

Makineritë rotative me 3, 4, 5 ngjyra me punimet rryl – rryl dhe rrul – zig zak.

Offset

Shtyp i sheshtë me format të ndryshme.

Shtyp i lartë

Thikat tredimensionale

(kthim letre nga zig zag në të sheshtë)

Thikat njëanëshe

Makinat palosëse

Makinat mbledhëse

Makineritë holografike

Makineritë birosëse

Kollatorët