“Shtypshkronja e Letrave me Vlerë” sh.a u themelua më 01/09/2008, si Shoqëri Aksionere me një Aksioner, i cili është Ministria e Financave dhe Ekonomisë. Vendimi me numër 1497 i datës 19.11.2008 i ndryshuar me vendimin numër 393 datë 18.06.2014.

  • Rruga”Xhanfize Keko” ish Tipografika Ushtarake, Tirane, Shqiperi
  • info@shlv.al
  • www.shlv.al

    Email juaj (i detyruar)

    Shkruani mesazhin

    [google_map_easy id=”1″]